పసుపు తోలుతో కూడిన లూయిస్ విట్టన్ M45832 క్రోసెంట్ బౌలోగ్నే టాప్ రెప్లికా హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌లు ఎగువ శరీర ప్రభావం (2022 నవీకరించబడింది)

పసుపు తోలుతో కూడిన లూయిస్ విట్టన్ M45832 క్రోసెంట్ బౌలోగ్నే టాప్ రెప్లికా హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌లు ఎగువ శరీర ప్రభావం (2022 నవీకరించబడింది)-ఉత్తమ నాణ్యత నకిలీ లూయిస్ విట్టన్ బ్యాగ్ ఆన్‌లైన్ స్టోర్, రెప్లికా డిజైనర్ బ్యాగ్ రు

లూయిస్ విట్టన్ M45832, పసుపు తోలుతో కూడిన క్రోసెంట్, బౌలోగ్నే, టాప్ రెప్లికా హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌లు. ఈ బ్యాగ్ యొక్క మెటీరియల్ మోనోగ్రామ్ పూతతో కూడిన కాన్వాస్, మరియు నాలుగు మూలల్లో లెదర్ స్పెల్ కౌహైడ్ అని ఉంటుంది. ఈ పదార్ధం యొక్క అతి పెద్ద ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఇది ధూళికి నిరోధకతను కలిగి ఉంటుంది మరియు ధరించడం, ఇది అజాగ్రత్త అమ్మాయిలకు చాలా స్నేహపూర్వకంగా ఉంటుంది, సులభంగా గీతలు గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ బ్యాగ్ పెద్దగా కనిపించనప్పటికీ, కెపాసిటీ చాలా అద్భుతంగా ఉంది, రాకపోకలు లేదా ప్రయాణం అయినా, వస్తువుల రోజువారీ అవసరాలను లోడ్ చేయవచ్చు.

కొనడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

పసుపు తోలుతో కూడిన లూయిస్ విట్టన్ M45832 క్రోసెంట్ బౌలోగ్నే టాప్ రెప్లికా హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌లు ఎగువ శరీర ప్రభావం (2022 నవీకరించబడింది)-ఉత్తమ నాణ్యత నకిలీ లూయిస్ విట్టన్ బ్యాగ్ ఆన్‌లైన్ స్టోర్, రెప్లికా డిజైనర్ బ్యాగ్ రు

పసుపు తోలుతో కూడిన లూయిస్ విట్టన్ M45832 క్రోసెంట్ బౌలోగ్నే టాప్ రెప్లికా హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌లు ఎగువ శరీర ప్రభావం (2022 నవీకరించబడింది)-ఉత్తమ నాణ్యత నకిలీ లూయిస్ విట్టన్ బ్యాగ్ ఆన్‌లైన్ స్టోర్, రెప్లికా డిజైనర్ బ్యాగ్ రు

పసుపు తోలుతో కూడిన లూయిస్ విట్టన్ M45832 క్రోసెంట్ బౌలోగ్నే టాప్ రెప్లికా హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌లు ఎగువ శరీర ప్రభావం (2022 నవీకరించబడింది)-ఉత్తమ నాణ్యత నకిలీ లూయిస్ విట్టన్ బ్యాగ్ ఆన్‌లైన్ స్టోర్, రెప్లికా డిజైనర్ బ్యాగ్ రు

పసుపు తోలుతో కూడిన లూయిస్ విట్టన్ M45832 క్రోసెంట్ బౌలోగ్నే టాప్ రెప్లికా హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌లు ఎగువ శరీర ప్రభావం (2022 నవీకరించబడింది)-ఉత్తమ నాణ్యత నకిలీ లూయిస్ విట్టన్ బ్యాగ్ ఆన్‌లైన్ స్టోర్, రెప్లికా డిజైనర్ బ్యాగ్ రు

పసుపు తోలుతో కూడిన లూయిస్ విట్టన్ M45832 క్రోసెంట్ బౌలోగ్నే టాప్ రెప్లికా హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌లు ఎగువ శరీర ప్రభావం (2022 నవీకరించబడింది)-ఉత్తమ నాణ్యత నకిలీ లూయిస్ విట్టన్ బ్యాగ్ ఆన్‌లైన్ స్టోర్, రెప్లికా డిజైనర్ బ్యాగ్ రు

పసుపు తోలుతో కూడిన లూయిస్ విట్టన్ M45832 క్రోసెంట్ బౌలోగ్నే టాప్ రెప్లికా హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌లు ఎగువ శరీర ప్రభావం (2022 నవీకరించబడింది)-ఉత్తమ నాణ్యత నకిలీ లూయిస్ విట్టన్ బ్యాగ్ ఆన్‌లైన్ స్టోర్, రెప్లికా డిజైనర్ బ్యాగ్ రు

పసుపు తోలుతో కూడిన లూయిస్ విట్టన్ M45832 క్రోసెంట్ బౌలోగ్నే టాప్ రెప్లికా హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌లు ఎగువ శరీర ప్రభావం (2022 నవీకరించబడింది)-ఉత్తమ నాణ్యత నకిలీ లూయిస్ విట్టన్ బ్యాగ్ ఆన్‌లైన్ స్టోర్, రెప్లికా డిజైనర్ బ్యాగ్ రు

పసుపు తోలుతో కూడిన లూయిస్ విట్టన్ M45832 క్రోసెంట్ బౌలోగ్నే టాప్ రెప్లికా హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌లు ఎగువ శరీర ప్రభావం (2022 నవీకరించబడింది)-ఉత్తమ నాణ్యత నకిలీ లూయిస్ విట్టన్ బ్యాగ్ ఆన్‌లైన్ స్టోర్, రెప్లికా డిజైనర్ బ్యాగ్ రు

 

మరిన్ని ఉత్తమ నాణ్యత ప్రతిరూప డిజైనర్ బ్యాగ్‌లను కనుగొనండి,ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

నకిలీ డిజైనర్ బ్యాగ్‌ని ఎలా గుర్తించాలి? (నకిలీ vs నిజమైన ఫోటోలు)

హాట్ సెల్లింగ్ రెప్లికా డిజైనర్ బ్యాగ్

హాట్ లూయిస్ విట్టన్ రెప్లికా బ్యాగ్ 2022 అప్‌డేట్ చేయబడింది

హాట్ చానెల్ రెప్లికా బ్యాగ్ 2022 నవీకరించబడింది)

హాట్ డియోర్ రెప్లికా బ్యాగ్ 2022 నవీకరించబడింది)

లూయిస్ విట్టన్ రెప్లికా బ్యాగ్ నాణ్యత వివరాలు

చానెల్ రెప్లికా బ్యాగ్ నాణ్యత వివరాలు

డియోర్ రెప్లికా బ్యాగ్ నాణ్యత వివరాలు

$19 అధిక నాణ్యత గల రెప్లికా డిజైనర్ వాలెట్‌ను కొనుగోలు చేయండి (ప్రతి ఖాతాకు 1 ముక్క మాత్రమే)